יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל הסתכמו בסוף חודש דצמבר 2006 ב-29,030 מיליוני דולרים

01/01/2007
1.1.2007
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל הסתכמו בסוף חודש דצמבר 2006 ב-29,030 מיליוני דולרים
 
מבנק ישראל נמסר כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש דצמבר 2006 ב-29,030 מיליוני דולרים, עלייה של 496 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. עלייה זו נובעת בעיקרה מהעברות של הסקטור הפרטי ומהפקדת חלק מהסיוע הביטחוני שהתקבל מממשלת ארה"ב.
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל
26,631 דצמבר
2005
26,724 ינואר
26,752 פברואר
26,704 מרץ
26,473 אפריל
26,206 מאי
26,212 יוני
26,817 יולי
27,455 אוגוסט
27,323 ספטמבר
28,402 אוקטובר
28,004 נובמבר
27,858 דצמבר
2006
28,095 ינואר
28,040 פברואר
27,896 מרץ
27,833 אפריל
28,071 מאי
27,345 יוני
27,981 יולי
27,941 אוגוסט
27,615 ספטמבר
27,372 אוקטובר
28,535 נובמבר
29,030 דצמבר