נגיד בנק ישראל: מדיניות הריבית של בנק ישראל ומדיניות התקציב של האוצר הביאו להשיגי המשק ב-2006: צמיחה מהירה, יציבות פיננסית ואינפלציה נמוכה.

 
10.1.2007
נגיד בנק ישראל: מדיניות הריבית של בנק ישראל ומדיניות התקציב של האוצר הביאו להשיגי המשק ב-2006: צמיחה מהירה, יציבות פיננסית ואינפלציה נמוכה.
מדיניות הריבית של בנק ישראל תפעל להחזרת האינפלציה במהלך 2007 אל תוך היעד
 
המשק הישראלי הפגין ב-2006 הישגים מרשימים –צמיחה גבוהה, יציבות פיננסית ואינפלציה נמוכה – וזאת, למרות האירועים החיצוניים – כגון הלחימה בצפון. מדיניות הריבית של בנק ישראל הצליחה לתמוך ביציבות המשק, תוך שמירה על אינפלציה נמוכה. עם זאת, האינפלציה ב-2006, על סמך ההערכות לגבי מדד המחירים לצרכן לדצמבר והמדדים שהצטברו מינואר 2006, צפויה להיות קרובה לאפס - מתחת ליעד: בין 1-3%. בנק ישראל מתכוון להמשיך ולנהל מדיניות ריבית שקולה ולהשיב את האינפלציה לתוך תחום היעד בצורה הדרגתית במהלך 2007. זאת, על מנת להימנע מתנודתיות מיותרת בשווקים הפיננסיים.
במחצית הראשונה של 2006 הייתה האינפלציה, בהסתכלות של 12 החודשים האחרונים, גבוהה מהיעד (מעל ל-3%) וזאת, בעיקר עקב ההשפעות של עליית מחירי האנרגיה בעולם. בנק ישראל המשיך אז, ביחס למדיניות הריבית, בגישה של מדיניות גמישה במטרה להחזיר את האינפלציה לתוך היעד במהלך השנה. בנק ישראל צפה אז כי הדבר יושג קרוב לאמצע 2006, ואכן כך קרה. במחצית השניה של השנה נרשמו מדדים מאוד נמוכים, בעיקר על רקע ההשפעות של הייסוף השקל מול הדולר. זאת, על רקע ההתפתחויות בכלכלה העולמית, ובכלכלה הישראלית. האחרונות משקפות את חוזקו של המשק: עודף מרשים בחשבון השוטף של מאזן התשלומים וזרם השקעות זרות פנימה. כך אמר היום נגיד בנק, פרופ' סטנלי פישר במפגש עיתונאים בו הציג את סיכום מדיניות הריבית של בנק ישראל לשנת 2006 ואת הערכות הבנק לשנת 2007.
לסיכום 2006, הדגיש הנגיד, כי להערכת בנק ישראל, היכולת של המשק להמשיך ולצמוח ב-2006, למרות האירועים שקרו, ולשמור על יציבות פיננסית ויציבות מחירים הם תעודת כבוד לעושי המדיניות – משרד האוצר ובנק ישראל – ולסקטור העסקי – אשר המשיך לתפקד ולהתפתח גם בימי הלחימה בצפון. באותו זמן העלה בנק ישראל את הריבית במטרה לאותת לשווקים המקומיים והעולמיים, על נחישותו בתחום השמירה על יציבות המחירים והיציבות הפיננסית. בעקבות מדיניות זו, ועל רקע מדיניותו של משרד האוצר בתחום התקציב, התאפשרה הפחתת הריבית המצטברת בחודשים האחרונים עד ליצירת פער שלילי משמעותי בין ריבית בנק ישראל לריבית הפד, כך ציין פרופ' פישר.
האינפלציה צפויה להתכנס לתחום היעד לקראת הרביע האחרון של 2007
בנק ישראל ימשיך ב-2007 במדיניות שתפעל להבאת האינפלציה אל תוך היעד בצורה הדרגתית. כפי שלא נדרשה העלאת ריבית חדה מדי במחצית הראשונה של 2006 – כאשר האינפלציה הייתה גבוהה מהיעד – כך לא נדרשת כעת מדיניות של הפחתת ריבית חדה מאוד. שינויים חדים כאלה בריבית עלולים לגרום לתנודתיות גדולות באינפלציה ובתוצר. על כן, ימשיך בנק ישראל להתאים את הריבית כאשר הדבר יידרש, על-פי ניתוח ההתפתחויות ע"י הבנק לקראת ההחלטות החודשיות.
על-פי הערכות בנק ישראל, צפויה האינפלציה - בהסתכלות ל-12 החודשים האחרונים – לחזור לתוך תחום היעד לקראת הרביע האחרון של 2007. מדיניות הריבית עד כה, ובכלל זה הפחתת הריבית המצטברת של נקודת אחוז שלמה בחודשים האחרונים, וכן מדיניות הריבית במהלך 2007, תפעל להגברת ההסתברות שאכן אלה תהיינה התוצאות בתחום האינפלציה.
חשוב גם לציין, כי אירועים בלתי צפויים עשויים להשפיע על האינפלציה במשך השנה. כך למשל, שינויים במחירים הנפט או תנודות בשער החליפין, עשויים להשפיע על כך שהאינפלציה במשך 2007 תתפתח בשונה ההערכות הקיימות ברגע זה. על כן, עוקב בנק ישראל באופן שוטף אחר ההתפתחויות הכלכליות כדי להמשיך ולנהל את מדיניות הריבית – באופן עקבי עם השגת יעד האינפלציה לאופק של כשנה קדימה.