יתרות מטבע החוץ בחודש דצמבר עומדות על סך של 75.9 מיליארדי דולרים

07/01/2013
 
מבנק ישראל נמסר כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו לסוף חודש דצמבר 2012 בסך 75,866 מיליוני דולרים, גידול בסך 194 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.        
 
הגידול  ביתרות המט"ח בחודש דצמבר 2012 מוסבר כדלהלן:
                               א.         שערוך יתרות מטבע חוץ בסך כ- 338 מיליוני דולרים.
                               ב.         העברות הסקטור הפרטי בסך כ- 67 מיליוני דולרים.
 
מאידך הקיטון קוזז על ידי:
                               א.         העברות הממשלה לחו"ל בסך כ- 211 מיליוני דולרים.
 
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל
מיליוני דולרים
תאריך
יתרות מטבע החוץ  ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית
יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית *
סך הכול
יתרות מטבע החוץ
דצמבר 2010
      69,265**
1,648
  70,913** 
2011
 
 
 
ינואר
  71,676**
  1,722**
  73,398**
פברואר
  72,060**
1,733
  73,793**  
מרץ
72,779
1,747
74,526
אפריל
75,623**
1,786
77,409 **         
מאי
74,997
1,806
76,803
יוני
75,608
1,806
77,414
יולי
76,100
1,843
77,943
אוגוסט
76,223
1,855
78,078
ספטמבר
74,510
1,821
76,331
אוקטובר
75,055
1,847
76,902
נובמבר
73,348
1,806
75,154
דצמבר
73,052
   1,823**
  74,875**   
2012
 
 
 
ינואר
75,273**
1,842
77,115**   
פברואר
75,252
1,847
77,099
מרץ
75,152
1,845
76,997
אפריל
74,762
1,867
76,629
מאי
72,974
1,818
74,792
יוני
73,292
1,827
75,119
יולי
73,570
1,816
75,386
אוגוסט
73,780
1,836
75,616
ספטמבר
74,364
1,862
76,226
אוקטובר
74,032
1,864
75,896
נובמבר
73,807
1,865
75,672
דצמבר
74,000
1,866
75,866
 
*טור זה כולל הקצאות זכויות משיכה שהוקצו על ידי קרן המטבע למדינות החברות בקרן (SDRs' Allocation), ואת היתרה בקרן המטבע הבינ"ל – Reserve Tranche.
 
** עודכן לאחר תאריך הפרסום.