לראשונה תנפיק הממשלה אג"ח קצרות לתקופות של חודשיים עד ארבעה חודשים

22/01/2007
לכל ההודעות בנושא:
מדיניות פיסקלית

 
22.1.2007
 
לראשונה תנפיק הממשלה אג"ח קצרות לתקופות של חודשיים עד ארבעה חודשים
בנק ישראל ומשרד האוצר סיכמו על שיתוף פעולה בתחום ניהול החוב הממשלתי והנפקת אג"ח קצרות על ידי הממשלה
 
בנק ישראל ומשרד האוצר באמצעות החשב הכללי חתמו על הסכם למיסוד והרחבת שיתוף הפעולה בין הגופים. במסגרת ההסכם תורחב פעילות הייעוץ של הבנק המרכזי בנושאים הקשורים בניהול החוב הממשלתי, שיתוף הנתונים בין הגופים יעלה מדרגה ויעבור למתכונת של שקיפות מלאה לא רק לגבי מידע היסטורי אלא אף לגבי תחזיות לעתיד והגופים יתאמו ביניהם מראש את תכנית ההנפקות בשוק ההון הן של המק"מ והן של אגרות החוב הממשלתיות הקצרות.
שיתוף הפעולה הפורה בין משרד האוצר לבנק ישראל הינו פרי יוזמתם של המשנה לנגיד, צביקה אקשטיין, והמשנה לחשב הכללי, יובל ברונשטיין, כחלק מיישום ההמלצות של דו"ח מבקר המדינה בנושא. בנוסף, הגיעו בנק ישראל והחשב הכללי להסכמה כי כבר ב- 2007 תחל יחידת ניהול החוב הממשלתי באגף החשב הכללי באוצר להנפיק אג"ח קצרות לתקופה של 3 חודשים וזאת במסגרת הרפורמה בניהול החוב הממשלתי של החשב הכללי לייעול ניהול תזרים המזומנים של הממשלה. במקביל, יפסיק בנק ישראל להנפיק מק"מ ל-3 חודשים ויחל בהיערכות להעברת הנפקות המק"מ למערכת הבלומברג המשמשת את האג"ח הממשלתיות ומאפשרת השתתפות של שחקנים זרים מחו"ל באופן ישיר.
שר האוצר, אברהם הירשזון, אמר כי ההדדיות ושקיפות המידע בין הגופים יביא לראיית התמונה בכללותה ולתועלת ישירה ומלאה למשק הישראלי. עוד ציין השר, כי משרד האוצר יסייע וישתף פעולה עם הבנק המרכזי גם בעתיד בכל תחומי הפעילות הנדרשים. שיתוף פעולה זה שהביא להחלטה לגיוס אג"ח קצרות יגרום להפחתת הוצאות המימון של ממשלת ישראל ויאפשר הפניית מקורות למטרות אחרות בפעולות הממשלה.
נגיד בנק ישראל, פרופ' סטנלי פישר ברך על הרחבת שיתוף הפעולה בין משרד האוצר לבנק ישראל והביע ביטחון כי הדבר יתרום להפחתת העלויות של גיוס ההון הממשלתי ולפיתוח שוק ההון המקומי. הנגיד הוסיף כי זו דוגמה לשילוב ידיים בין שני המוסדות - משרד האוצר ובנק ישראל - וממנו ייהנו הכלכלה הישראלית והציבור בישראל.
במשרד האוצר ובבנק ישראל הדגישו כי קיימים שיקולים רבים מצד הממשלה בעד הנפקת אג"ח קצרות וביניהם ניתן למנות את שדרוג היכולת לנהל בצורה מושכלת את תזרים המזומנים הממשלתי, שליטה טובה יותר באורך החוב הממשלתי, הגדלת הגמישות התפעולית של הממשלה ועוד. הנפקת האג"ח הקצרות תאפשר ייעול משמעותי וחסכון כספי בעלויות הגיוס הממשלתיות כחלק מהרפורמה לניהול תזרים המזומנים הממשלתי שביצע החשב הכללי בשנתיים האחרונות. אם עד היום היינו צריכים לגייס חוב ל-5 או 10 שנים בשביל לממן הוצאה גדולה בעוד חודשיים הרי שהיום נוכל לנהל טוב יותר את תזרים המזומנים התוך שנתי של הממשלה ובכך לחסוך תשלום ריבית מיותרת ממשלם המיסים.
המשנה לנגיד בנק ישראל, פרופ' צביקה אקשטיין והחשב הכללי באוצר, ד"ר ירון זליכה בירכו על שיתוף הפעולה בין משרד האוצר לבנק ישראל והביעו ביטחונם כי הדבר יתרום לכלכלת ישראל ובמיוחד לפיתוח השווקים הפיננסיים והודיעו כי ההסכם הינו נדבך נוסף בהשלמת התוכנית להשגת עצמאות מימונית מלאה למדינת ישראל.