נתונים על הפעילות במסחר במטבע חוץ

05/02/2007
5.2.2007
 
נתונים על הפעילות במסחר במטבע חוץ
 
נתוני אינדיקציה על שער חליפין
גבוה נמוך יציג  
סל המטבעות
4.8548 4.7843 4.8394 יומי - סוף חודש ינואר 2007
    0.29% שעור השינוי מתחילת החודש
    0.29% שעור השינוי מתחילת השנה
    4.8108 ממוצע חודשי – ינואר 2007
    0.09% שעור השינוי מחודש קודם
    0.09% שעור השינוי מתחילת השנה
    -6.56% שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים
דולר
4.2698 4.1802 4.26 יומי - סוף חודש ינואר 2007
    0.83% שעור השינוי מתחילת החודש
    0.83% שעור השינוי מתחילת השנה
    4.2283 ממוצע חודשי – ינואר 2007
    0.63% שעור השינוי מחודש קודם
    0.63% שעור השינוי מתחילת השנה
    -8.46% שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים
 
נתונים על נפח המסחר מט"ח/מט"י*
בנקים מקומיים לקוחות אחרים מוסדות פיננסים זרים  
(במיליוני דולרים)
דצמבר 2006 (מעודכן)
9,449 22,961 42,717 סך הכל
5,301 8,060 36,777 מזה: עסקות החלף
450 1,093 2,034 ממוצע יומי
252 384 1,751 מזה: עסקות החלף
ינואר 2007 (ארעי)
9,670 20,452 51,502 סך הכל
4,982 6,251 44,794 מזה: עסקות החלף
440 930 2,341 ממוצע יומי
226 284 2,036 מזה: עסקות החלף
 
* עסקות ההחלף בלוח זה כוללות צד אחד (רגל אחת) של עסקות ההחלף.
מקור הנתונים: מחלקת מטבע חוץ.