יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש פברואר 2013

07/03/2013


להודעה בקובץ Word

 

 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש פברואר 2013 
 
מבנק ישראל נמסר כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו לסוף חודש פברואר 2013 בסך 77,275 מיליוני דולרים, קיטון בסך 1,138 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.  
        
הקיטון ביתרות המט"ח בחודש פברואר 2013 מוסבר כדלהלן:
                               א.         שערוך יתרות מטבע חוץ בסך כ- 826 מיליוני דולרים.
                               ב.         העברות הסקטור הפרטי בסך כ- 20 מיליוני דולרים.
                                ג.          העברות הממשלה לחו"ל בסך כ- 292 מיליוני דולרים.
130307-1.gif