יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש מרץ 2007

01/04/2007
1.4.2007
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש מרץ 2007
 
מבנק ישראל נמסר כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש מרץ 2007 ב-30,470 מיליוני דולרים, ירידה של 311 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.
ירידה זו נובעת בעיקרה מהעברות של הסקטור הפרטי לחו"ל, אשר קוזזה בחלקה על ידי הכנסות בנק ישראל מהשקעת היתרות.
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל
27,858 דצמבר
2006
28,095 ינואר
28,040 פברואר
27,896 מרץ
27,833 אפריל
28,071 מאי
27,345 יוני
27,981 יולי
27,941 אוגוסט
27,615 ספטמבר
27,372 אוקטובר
28,534 נובמבר
29,028 דצמבר
2007
28,435 ינואר
30,781 פברואר
30,470 מרץ