נתונים על הפעילות במסחר במטבע חוץ

01/04/2007
1.4.2007
 
נתונים על הפעילות במסחר במטבע חוץ
 
נתוני אינדיקציה על שער חליפין
גבוה נמוך יציג  
סל המטבעות
4.8346 4.7591 4.7591 יומי - סוף חודש מרץ 2007
    -1.11% שעור השינוי מתחילת החודש
    -1.37% שעור השינוי מתחילת השנה
    4.8048 ממוצע חודשי – מרץ 2007
    0.01% שעור השינוי מחודש קודם
    -0.04% שעור השינוי מתחילת השנה
    -7.74% שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים
דולר
4.2293 4.1535 4.155 יומי - סוף חודש מרץ 2007
    -1.33% שעור השינוי מתחילת החודש
    -1.66% שעור השינוי מתחילת השנה
    4.2001 ממוצע חודשי – מרץ 2007
    -0.42% שעור השינוי מחודש קודם
    -0.04% שעור השינוי מתחילת השנה
    -10.43% שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים
 
נתונים על נפח המסחר מט"ח/מט"י*
בנקים מקומיים לקוחות אחרים מוסדות פיננסים זרים  
(במיליוני דולרים)
פברואר 2007 (מעודכן)
9,955 20,131 51,297 סך הכל
6,194 5,657 44,005 מזה: עסקות החלף
498 1,007 2,565 ממוצע יומי
310 283 2,200 מזה: עסקות החלף
מרץ 2007 (ארעי)
11,032 23,252 50,684 סך הכל
6,992 6,578 44,018 מזה: עסקות החלף
501 1,057 2,304 ממוצע יומי
318 299 2,001 מזה: עסקות החלף
 
* עסקות ההחלף בלוח זה כוללות צד אחד (רגל אחת) של עסקות ההחלף.
מקור הנתונים: מחלקת מטבע חוץ.