בנק ישראל לא יפרסם את שער סל המטבעות החל מה-1 למאי 2007

16/04/2007
16.4.07
 
בנק ישראל לא יפרסם את שער סל המטבעות החל מה-1 למאי 2007
 
מאחר ורצועת שער חליפין (אשר, כידוע, התייחסה לשער סל המטבעות) בוטלה לפני שנה וחצי ושער סל המטבעות אינו משמש עוד לצורכי מעקב או ניתוח, מחלקת מט"ח תפסיק את פרסום השער החל מה-1 למאי 2007. עם הפסקת פרסום שער סל המטבעות לא יבוצע עוד החישוב השוטף שלו ולא יעודכנו משקלות המטבעות בסל.
פרסום השערים היציגים של המטבעות האחרים יימשך כרגיל.