יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש מרץ 2013

07/04/2013

להודעה כמסמך Word

 

מבנק ישראל נמסר כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו לסוף חודש מרץ 2013 בסך 76,967 מיליוני דולרים, קיטון בסך 308 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.          

הקיטון  ביתרות המט"ח בחודש מרץ 2013 מוסבר כדלהלן:
                               א.         שערוך יתרות מטבע חוץ בסך כ-412 מיליוני דולרים.

 

מאידך הקיטון קוזז על ידי:
                               א.         העברות הסקטור הפרטי בסך כ-4 מיליוני דולרים.
                               ב.         העברות הממשלה מחו"ל בסך כ-100 מיליוני דולרים.

 


 

 

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל
מיליוני דולרים
תאריך
יתרות מטבע החוץ  ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית
יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית *
סך הכול
יתרות מטבע החוץ
דצמבר
73,052
   1,823**
     74,875**   
2012
 
 
 
ינואר
   75,273**
1,842
      77,115**   
פברואר
75,252
1,847
77,099
מרץ
75,152
1,845
76,997
אפריל
74,762
1,867
76,629
מאי
72,974
1,818
74,792
יוני
73,292
1,827
75,119
יולי
73,570
1,816
75,386
אוגוסט
73,780
1,836
75,616
ספטמבר
74,364
1,862
76,226
אוקטובר
74,032
1,864
75,896
נובמבר
73,807
1,865
75,672
דצמבר
    74,040** 
1,866
   75,906**
2013
 
 
 
ינואר
   76,534**
1,879
   78,413**
פברואר
75,429
1,846
77,275
מרץ
75,142
1,825
76,967
 
*טור זה כולל הקצאות זכויות משיכה שהוקצו על ידי קרן המטבע למדינות החברות בקרן (SDRs' Allocation), ואת היתרה בקרן המטבע הבינ"ל – Reserve Tranche.
 
** עודכן לאחר תאריך הפרסום.