ריבית בנק ישראל לחודש מאי 2007 תרד ב-0.25 נקודות אחוז, לרמה של 3.75%

22.4.2007
 
ריבית בנק ישראל לחודש מאי 2007 תרד ב-0.25 נקודות אחוז, לרמה של 3.75%
 
מבנק ישראל נמסר כי הריבית לחודש מאי 2007 תרד ב-0.25 נקודות אחוז, לרמה של 3.75%. זאת, כחלק מהמדיניות לשמור על יציבות המחירים, בהתאם ליעד האינפלציה של 1% עד 3% לשנה.
תנאי הרקע
מדד המחירים לצרכן עלה בחודש מארס ב-0.2 אחוזים, בהתאם להערכות החזאים. גם בניכוי גורמי עונתיות, עלה המדד בשיעור של 0.2 אחוזים. ב-12 החודשים האחרונים ירד מדד המחירים לצרכן ב-0.9 אחוזים, כך ששיעור האינפלציה בהסתכלות לשנה אחורה עדיין נמוך משמעותית מיעד האינפלציה.
הערכות החזאים המקומיים לגבי האינפלציה לשנת 2007 ול-12 חודשים קדימה נמצאות מתחת לאמצע תחום יעד האינפלציה, 1.2 ו-1.4 אחוזים, בהתאמה. הערכותיהם ל-2008, לעומת זאת, קרובות לאמצע התחום – 1.9 אחוזים. מרבית החזאים הפרטיים צופים ירידה בריבית בנק ישראל למאי ויוני ברבע נקודת אחוז בכל חודש. בממוצע, הם מעריכים כי בסוף 2007 ובעוד 12 חודשים – באפריל 2008 - תהיה ריבית בנק ישראל 4 אחוזים. הציפיות הנגזרות משוק ההון מצביעות על אינפלציה של 0.5 אחוזים בעוד שנה, כאשר מעקום המק"מ עולה כי ריבית בנק ישראל צפויה לרדת בשיעור מתון במהלך השנה הקרובה.
בתחום הריאלי, הנתונים שהתקבלו מאז החלטת הריבית האחרונה – ה-26/3/07 - מחזקים את ההערכה להמשך הצמיחה המהירה במשק. כך, המדד המשולב למצב המשק לחודש מארס עלה ב-0.6% וכן עודכנו כלפי מעלה המדדים לחודשים ינואר ופברואר ב-0.5 נקודות אחוז בסך הכל. כמו כן, עלה מספר משרות השכיר ב-12 החודשים האחרונים (ממוצע של נובמבר-ינואר לעומת התקופה המקבילה אשתקד) ב-4.4 אחוזים. על-פי נתוני שירות התעסוקה יש מגמה של ירידה במספר דורשי העבודה ועלייה בדרישה לעובדים. השכר הנומינלי למשרת שכיר עלה ב-12 החודשים האחרונים ב-3.1 אחוזים. בחודש פברואר נרשמה עלייה בלינות של תיירים בבתי מלון – דבר שמצביע על המשך ההתאוששות בענף התיירות.
נתוני ביצוע התקציב לרביע הראשון של השנה מצביעים על הכנסות ממיסים גבוהות מהתוואי העונתי, ורמת הוצאות נמוכה מהתוואי העונתי.
שער החליפין של השקל מול הדולר ירד מאז החלטת הריבית האחרונה, בסוף חודש מארס, ועד אמצע אפריל בכ-3.7 אחוזים. עיקר הייסוף נובע מהיחלשות הדולר בשוקי העולם, וכן מהעודף הגדול בחשבון השוטף של מאזן התשלומים של ישראל ומזרם ההשקעות הזרות למשק. בחודש אפריל חלה ירידה בתשואות לפדיון הנומינליות ואלה הגיעו לרמתן הנמוכה ביותר היסטורית: כ-5% בטווחים הבינוניים והארוכים. לעומת זאת, לא חל שינוי בתשואות הריאליות לטווח בינוני וארוך והן עומדות ברמה של כ-3%. מחירי המניות עלו מאמצע חודש מארס - המדד הכללי עלה ב-7 אחוזים ומדד המעו"ף ב-10 אחוזים.
בשווקים הפיננסיים הבינלאומיים, נשמרת הרמה הנמוכה של פרמיית הסיכון של ישראל, כפי שהיא נמדדת על ידי מרווח ה-CDS ל-5 שנים, 18 נקודות בסיס. פער התשואות בין אג"ח מסוג "שחר" ל-10 שנים לבין אג"ח של ממשלת ארה"ב ירד משמעותית לרמה נמוכה היסטורית: כ-40 נקודות בסיס בטווח של 10 שנים.
הצפי בשווקים הפיננסיים הוא שריבית הפד בארה"ב תופחת ב-0.25 נקודות אחוז עד סוף השנה. כעת נמוכה ריבית בנק ישראל לחודש מאי ב-1.5 נקודות האחוז מריבית הפד. לגבי הריבית על האירו, צופים השווקים כי הבנק האירופי יעלה את הריבית ב-0.25 נקודות האחוז עד סוף הרביע השני של השנה ותהיה עלייה נוספת עד סוף השנה.
הגורמים העיקריים להחלטה:
החלטת הריבית הקודמת – ב-26/3/07 – התקבלה בעיקר על רקע תהליך הצמיחה המהירה במשק – ועמו סגירת פער התוצר - וכן, תוך מחוייבות לשמור על היציבות הפיננסית. תהליך הצמיחה המהירה נמשך גם היום, וממשיך לתרום לחזרת האינפלציה לתחום היעד. כך, על-פי הערכות בנק ישראל, עולים המחירים המקומיים – שאינם מושפעים ישירות מהתפתחות שער החליפין – בקצב גבוה מ-2%. עם זאת, מאז החלטת הריבית האחרונה, ירדו ההערכות לאינפלציה בעתיד – על-פי הציפיות משוק ההון, תחזיות החזאים והמודלים בבנק ישראל. זאת, לנוכח התחזקות השקל מול הדולר – בעיקר, עקב היחלשותו של הדולר בשוקי העולם - התורמת לירידות במחירים מקומיים.  
ההחלטה להפחית את הריבית לחודש מאי ב-0.25 נקודות אחוז התקבלה במסגרת מדיניות הריבית של בנק ישראל לחתור כל העת לחזרה הדרגתית של האינפלציה לתחום היעד לקראת סוף השנה וזאת, תוך שמירה על היציבות הפיננסית. על רקע מדיניות זו, הפחית בנק ישראל את הריבית מאז נובמבר 2006 ועד היום בשיעור מצטבר של 1.75 נקודות אחוז.  
בבנק ישראל מציינים כי החלטת הריבית הנוכחית היא חלק מתהליך הדרגתי שיימשך ככל שיידרש, לצורך הגברת הסיכויים כי האינפלציה תתכנס לתוך תחום היעד, קרוב לסוף שנת 2007.  
בנק ישראל ימשיך לעקוב מקרוב אחרי ההתפתחויות במשק מתוך מטרה להשיג את יעד יציבות המחירים. בכפוף לכך, הבנק ימשיך לתמוך במכלול המטרות של המדיניות המקרו-כלכלית, במיוחד בעידוד התעסוקה והצמיחה. כמו כן, ימשיך הבנק לתמוך ביציבות המערכת הפיננסית.
 
לידיעתכם:
הפרוטוקול של הדיונים המוניטריים לקראת החלטת הריבית לחודש מאי יפורסמו ב-7.05.07.
החלטת הריבית לחודש יוני 2007 תתפרסם ב-28.05.07 בשעה 18:30.