יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אפריל 2007

01/05/2007
1.5.2007
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אפריל 2007
 
מבנק ישראל נמסר כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש אפריל 2007 ב-29,805 מיליוני דולרים, ירידה של 672 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.
ירידה זו נובעת בעיקרה מהעברות של הסקטור הפרטי לחו"ל ומהעברות הממשלה למימון פעולותיה בחו"ל, אשר קוזזו באופן חלקי על ידי הכנסות בנק ישראל מהשקעת היתרות.
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל
27,858 דצמבר
2006
28,095 ינואר
28,040 פברואר
27,896 מרץ
27,833 אפריל
28,071 מאי
27,345 יוני
27,981 יולי
27,941 אוגוסט
27,615 ספטמבר
27,372 אוקטובר
28,534 נובמבר
29,030 דצמבר
2007
28,441 ינואר
30,789 פברואר
30,477 מרץ
29,805 אפריל