נתונים על הפעילות במסחר במטבע חוץ

01/05/2007
1.5.2007
 
נתונים על הפעילות במסחר במטבע חוץ
 
נתוני אינדיקציה על שער חליפין
גבוה נמוך יציג  
סל המטבעות
4.7694 4.6257 4.6358 יומי - סוף חודש אפריל 2007
    -2.59% שעור השינוי מתחילת החודש
    -3.93% שעור השינוי מתחילת השנה
    4.6814 ממוצע חודשי – אפריל 2007
    -2.57% שעור השינוי מחודש קודם
    -2.61% שעור השינוי מתחילת השנה
    -8.53% שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים
דולר
4.1555 4.0045 4.024 יומי - סוף חודש אפריל 2007
    -3.15% שעור השינוי מתחילת החודש
    -4.76% שעור השינוי מתחילת השנה
    4.0692 ממוצע חודשי – אפריל 2007
    -3.12% שעור השינוי מחודש קודם
    -3.15% שעור השינוי מתחילת השנה
    -11.15% שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים
 
נתונים על נפח המסחר מט"ח/מט"י*
בנקים מקומיים לקוחות אחרים מוסדות פיננסים זרים  
(במיליוני דולרים)
מרץ 2007 (מעודכן)
10,960 23,306 51,329 סך הכל
6,952 6,465 44,642 מזה: עסקות החלף
498 1,059 2,333 ממוצע יומי
316 294 2,029 מזה: עסקות החלף
אפריל 2007 (ארעי)
8,604 20,257 46,776 סך הכל
3,708 6,076 39,479 מזה: עסקות החלף
478 1,125 2,599 ממוצע יומי
206 338 2,193 מזה: עסקות החלף
 
* עסקות ההחלף בלוח זה כוללות צד אחד (רגל אחת) של עסקות ההחלף.
מקור הנתונים: מחלקת מטבע חוץ.