המפקח על הבנקים, מר רוני חזקיהו, מודיע על מתווה רגולאטורי עתידי חדש לפיקוח על הבנקים, וקורא לשיתוף פעולה בין מערכות הפיקוח השונות וליצירת כללי פיקוח אחידים.

2.5.07
 
המפקח על הבנקים, מר רוני חזקיהו, מודיע על מתווה רגולאטורי עתידי חדש לפיקוח על הבנקים,
וקורא לשיתוף פעולה בין מערכות הפיקוח השונות וליצירת כללי פיקוח אחידים.
 
המפקח על הבנקים, מר רוני חזקיהו, הודיע היום בכנס השנתי לפיננסים 2007 של עיתון "גלובס", על כוונתו לאגד את הוראות הפיקוח על הבנקים תחת מטרייה אחת- מטריית "באזל "II. כך, לאור התפתחויות השווקים הפיננסים בשנים האחרונות מתכוון המפקח על הבנקים ליישם סטנדרטים בינלאומיים מתקדמים לניהול סיכונים תחת "באזל "II, וליצור מערכת פיקוח ממוקד סיכונים, כלומר המתמקד יותר בתהליכים ובקרות ושם דגש רב יותר על מוקדי הסיכון בבנקים. מערכת פיקוח כזו תתמודד טוב יותר עם השינויים הדינמיים במערכות הפיננסיות.
כמו כן, ציין המפקח, כי נוצר שיווי משקל חדש בין המערכת הבנקאית למערכת החוץ-בנקאית וזאת, על רקע התרחבות המערכת הפיננסית והרפורמות שהתבצעו בשוק ההון בשנים האחרונות,. עלה מגוון השירותים והמוצרים המתוחכמים. במצב כזה קיימים ממשקים רבים בין השחקנים בשוק, ופעילויות מורכבות הן משותפות לשחקנים השונים בו. לפיכך, סבור המפקח, כי נדרשים כללים אחידים ואיזון בפיקוח על המערכות הפיננסיות בישראל. להשגת יעד זה, נדרש תיאום מירבי בין רשויות הפיקוח, אשר עשוי להוביל בעתיד לאיחודן. לשם כך, פועלות רשויות הפיקוח ליישום מזכר הבנות שיסדיר את התאום הנדרש ביניהן.
 
למצגת - לחץ כאן