יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אפריל 2013

07/05/2013

לצפיה כמסמך Word


מבנק
ישראל נמסר כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו לסוף חודש אפריל 2013 בסך 77,146 מיליוני דולרים, גידול בסך 179 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.          

  

הגידול ביתרות המטבע חוץ בחודש אפריל 2013 מוסבר כדלהלן:
                               א.         שערוך יתרות מטבע חוץ בסך כ-624 מיליוני דולרים.
                               ב.         רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך כ-100 מיליוני דולרים.
                                ג.          העברות הסקטור הפרטי בסך כ-15 מיליוני דולרים.
 
מאידך הגידול קוזז על ידי:

 

                               א.         העברות הממשלה לחו"ל בסך כ-560 מיליוני דולרים.
 
07052013-1.jpg