יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש מאי 2007

03/06/2007
3.6.2007
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש מאי 2007
 
מבנק ישראל נמסר כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש מאי 2007 ב-28,449 מיליוני דולרים, ירידה של 1,371 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.
ירידה זו נובעת בעיקרה מהעברות הממשלה למימון פעולותיה בחו"ל ומהעברות של הסקטור הפרטי לחו"ל.
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל
מליוני דולר
27,858 דצמבר
2006
28,095 ינואר
28,040 פברואר
27,896 מרץ
27,833 אפריל
28,071 מאי
27,345 יוני
27,981 יולי
27,941 אוגוסט
27,615 ספטמבר
27,372 אוקטובר
28,534 נובמבר
29,055 דצמבר
2007
28,454 ינואר
30,801 פברואר
30,493 מרץ
29,820 אפריל
28,449 מאי