נתונים על הפעילות במסחר במטבע חוץ

03/06/2007
3.6.2007
 
נתונים על הפעילות במסחר במטבע חוץ
 
נתוני אינדיקציה על שער חליפין
גבוה נמוך יציג  
דולר
4.075 3.9295 4.033 יומי - סוף חודש מאי 2007
    0.22% שעור השינוי מתחילת החודש
    -4.54% שעור השינוי מתחילת השנה
    4.001 ממוצע חודשי – מאי 2007
    -1.68% שעור השינוי מחודש קודם
    -4.78% שעור השינוי מתחילת השנה
    -10.57% שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים
 
נתונים על נפח המסחר מט"ח/מט"י*
בנקים מקומיים לקוחות אחרים מוסדות פיננסים זרים  
(במיליוני דולרים)
אפריל 2007 (מעודכן)
8,789 21,071 48,492 סך הכל
3,876 6,342 40,726 מזה: עסקות החלף
488 1,171 2,694 ממוצע יומי
215 352 2,263 מזה: עסקות החלף
מאי 2007 (ארעי)
11,791 26,788 62,667 סך הכל
3,665 7,145 51,577 מזה: עסקות החלף
536 1,218 2,849 ממוצע יומי
167 325 2,344 מזה: עסקות החלף
 
* עסקות ההחלף בלוח זה כוללות צד אחד (רגל אחת) של עסקות ההחלף.
מקור הנתונים: מחלקת מטבע חוץ.