יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש יוני 2007

01/07/2007
1.7.2007
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש יוני 2007
 
מבנק ישראל נמסר כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש יוני 2007 ב-28,946 מיליוני דולרים, עלייה של 489 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.
עלייה זו נובעת בעיקרה מהעברות של הסקטור הפרטי.
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל
מליוני דולר
27,858 דצמבר
2006
28,095 ינואר
28,040 פברואר
27,896 מרץ
27,833 אפריל
28,071 מאי
27,345 יוני
27,981 יולי
27,941 אוגוסט
27,615 ספטמבר
27,372 אוקטובר
28,534 נובמבר
29,055 דצמבר
2007
28,485 ינואר
30,801 פברואר
30,503 מרץ
29,827 אפריל
28,458 מאי
28,946 יוני