נתונים על הפעילות במסחר במטבע חוץ

01/07/2007
1.7.2007
 
נתונים על הפעילות במסחר במטבע חוץ
 
נתוני אינדיקציה על שער חליפין
גבוה נמוך יציג  
דולר
4.293 4.0567 4.249 יומי - סוף חודש יוני 2007
    5.36% שעור השינוי מתחילת החודש
    0.57% שעור השינוי מתחילת השנה
    4.1827 ממוצע חודשי – יוני 2007
    4.54% שעור השינוי מחודש קודם
    -0.45% שעור השינוי מתחילת השנה
    -6.48% שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים
 
נתונים על נפח המסחר מט"ח/מט"י*
בנקים מקומיים לקוחות אחרים מוסדות פיננסים זרים  
(במיליוני דולרים)
מאי 2007 (מעודכן)
11,753 27,654 63,803 סך הכל
3,518 7,480 51,861 מזה: עסקות החלף
534 1,257 2,900 ממוצע יומי
160 340 2,357 מזה: עסקות החלף
יוני 2007 (ארעי)
20,005 32,214 79,435 סך הכל
9,069 8,173 64,049 מזה: עסקות החלף
953 1,534 3,783 ממוצע יומי
432 389 3,050 מזה: עסקות החלף
 
* עסקות ההחלף בלוח זה כוללות צד אחד (רגל אחת) של עסקות ההחלף.
מקור הנתונים: מחלקת מטבע חוץ.