לקראת סוף שנת 2007 יוכנס למחזור מטבע חדש בעריך 2 ש''ח בימים אלה הגיעו דוגמאות ראשונות של המטבע

08/07/2007
לכל ההודעות בנושא:
שטרות ומעות
8.7.07
 
לקראת סוף שנת 2007 יוכנס למחזור מטבע חדש בעריך 2 ש''ח בימים אלה הגיעו דוגמאות ראשונות של המטבע
 
לקראת סוף שנת 2007 יוכנס למחזור מטבע חדש בעריך 2 ש''ח.
מבנק ישראל נמסר, כי הנפקת המטבע תביא לחיסכון בהוצאות ההנפקה ולייעול ביצוע תשלומים בעסקאות על ידי הקטנת מספר המטבעות המעורבים בעסקה. כתוצאה מכך, תתאפשר נשיאת מספר מטבעות קטן יותר בכיס ובארנק.
בבנק ישראל מציינים, כי קודם להחלטה על ההנפקה נעשה סקר דעת קהל בידי ד''ר מינה צמח – כפי שהדבר נעשה בעבר לגבי מטבעות חדשים קודמים טרם הנפקתם. הסקר כלל מידגם מייצג של הציבור וכן קבוצות של עוסקים במזומן (קופאים בבנקים, זבנים, נהגים ועוד). מן הסקר עלה, שרוב הציבור מצדד בהנפקת המטבע החדש.
בקביעת הרכב הנתכים והעיצוב של המטבע נלקחו בחשבון מספר תכליות:
זיהוי קל וברור של המטבע;  
יצירת מטבע בגודל נוח לנשיאה ולשימוש;  
חיסכון בהוצאות ההנפקה;  
השתלבות בסולם העריכים הקיים- בין מטבעות 1 ₪ ו- 5 ₪.  
כדי לסייע לאוכלוסיית העיוורים, נחרצו חריצים על שולי המטבע בארבעה מקומות (בדימוי לשעון – מעל השעות 12, 3, 6 ו-9)
בימים אלה הגיעו דוגמאות ההטבעה הראשונות ולאחר בדיקתן יחל שלב הייצור שבסיומו,
כאמור לקראת סוף השנה, יונפקו המטבעות למחזור.
עם סיום הבדיקה יועברו מטבעות לבעלי מכונות הממכר כדי שיכיילו את המכונות ויתאימו אותן גם למטבע 2 ₪.
מצ''ב תמונת שני צידי המטבע החדש ותיאורו.
תיאור מטבע בעריך 2 ש''ח
 

 
21.6 מ''מ הקוטר:
5.7 גרם המשקל:
מחורצים בארבעה מקומות ( לשם הקלת הזיהוי לעיוורים ) השוליים:
2.3 מ''מ העובי:
כמו בכל המטבעות שבמחזור נסמך העיצוב של מטבע 2 ש"ח על דגם ממטבע יהודי עתיק, דגם שלא שימש עד כה במטבעות מדינת ישראל. הדגם המופיע על מטבע 2 ש"ח לקוח ממטבעות יהוחנן הורקנוס א' (127-104 לפנה''ס), והוא צמד קרני שפע וביניהן רימון. זהו הסמל הבולט ביותר על מטבעות החשמונאים. קרני השפע מעוטרות בסרטים ובתוכם פירות ושיבולים שסימלו באותה תקופה שפע. בין הקרניים רימון, שמסמל, אף הוא, שפע ופוריות. צד הנושא:
המילים "2 שקלים חדשים" בעברית, בערבית ובאנגלית; שנת ההנפקה בעברית; המילה "ישראל" בעברית, בערבית ובאנגלית; פנינים בחצי ההיקף העליון של המטבע. צד הערך:
פלדה מצופה בניקל ההרכב:
ראובן נוטלס המעצב: