בנק ישראל מבקש מהממשלה לאשר ביטול מטבע 5 אג' כהילך חוקי

16/07/2007
לכל ההודעות בנושא:
שטרות ומעות
16.7.07
 
בנק ישראל מבקש מהממשלה לאשר ביטול מטבע 5 אג' כהילך חוקי
 
מזה שנים השימוש במטבע 5 אג' הולך ופוחת. מסקר שבוצע על ידי מכון "דחף" עולה כ-80% מהציבור תומך בביטול המטבע. מבדיקה שנערכה מול חברות המשתמשות במזומנים באופן שוטף, התקבל הרושם כי קיימת התנגדות של הציבור לקבל מטבע זה כעודף. כמו כן, ברוב מכונות הממכר האוטומטיות והמדחנים לא נעשה שימוש במטבע זה. המועצה המייעצת של בנק ישראל המליצה לבטל את מטבע 5 אג' כהילך חוקי.
כיום, עם העליה החדה במחירי המתכות, הגיעה עלות הייצור של מטבע בודד של 5 אג' ל-16 אג'. התייקרות עלות הייצור של המטבע הובילה את בנק ישראל לחיפוש אחר מתכת חלופית שתוזיל את עלויות הייצור. אולם, המתכת הזולה ביותר שנמצאה כמתאימה, שצבעה שונה מצבע המטבע כיום, הוזילה את עלויות הייצור של מטבע בודד ל-6 אג' כאשר ברקע מחירי המתכות עדיין במגמת עליה. העליה במחירי המתכות מעלה את החשש שהפער בין הערך הנקוב על המטבע לשוויו כמתכת ינוצל בכך שיתיכו את המטבעות כדי להרוויח מפער זה.
בעקבות הביטול מבהירים בבנק ישראל כי לפי חוק בנק ישראל, ההילך החוקי שכלפיו יש לבצע עיגול של המחיר כלפי מעלה או כלפי מטה הוא 10 אג' ולכן, לאחר ביטול מטבע 5 אג', סכום לתשלום במזומן המסתיים בין 1 אג' ל-4 אג' יעוגל כלפי מטה ל-10 האג' הקרובות וסכום לתשלום במזומן המסתיים בין 5 אג' ל-9 אג' יעוגל כלפי מעלה ל-10 האג' הקרובות.
אם יאושר השינוי על ידי הממשלה וועדת הכספים של הכנסת, יוציא הנגיד צו המבטל את מטבע 5 אג' כהילך חוקי, הביטול יכנס לתוקף לאחר תקופת מעבר של כשנה. החיסכון השנתי הצפוי מביטול מטבע 5 אג' הוא 1.7 מליון ש"ח.