נתונים על הפעילות במסחר במטבע חוץ

01/08/2007
1.8.2007
 
נתונים על הפעילות במסחר במטבע חוץ
 
נתוני אינדיקציה על שער חליפין
גבוה נמוך יציג  
דולר
4.3515 4.1768 4.305 יומי - סוף חודש יולי 2007
    1.32% שעור השינוי מתחילת החודש
    1.89% שעור השינוי מתחילת השנה
    4.2543 ממוצע חודשי – יולי 2007
    1.71% שעור השינוי מחודש קודם
    1.26% שעור השינוי מתחילת השנה
    -4.03% שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים
 
נתונים על נפח המסחר מט"ח/מט"י*
בנקים מקומיים לקוחות אחרים מוסדות פיננסים זרים  
(במיליוני דולרים)
יוני 2007 (מעודכן)
19,604 31,715 79,831 סך הכל
8,853 7,888 64,659 מזה: עסקות החלף
934 1,510 3,801 ממוצע יומי
422 376 3,079 מזה: עסקות החלף
יולי 2007 (ארעי)
15,831 29,511 72,605 סך הכל
5,181 7,583 58,525 מזה: עסקות החלף
754 1,405 3,457 ממוצע יומי
247 361 2,787 מזה: עסקות החלף
 
* עסקות ההחלף בלוח זה כוללות צד אחד (רגל אחת) של עסקות ההחלף.
מקור הנתונים: מחלקת מטבע חוץ.