נתונים על הפעילות במסחר במטבע חוץ

02/09/2007
2.9.2007
 
נתונים על הפעילות במסחר במטבע חוץ
 
נתוני אינדיקציה על שער חליפין
גבוה נמוך יציג  
דולר
4.3485 4.11 4.124 יומי - סוף חודשאוגוסט 2007
    -4.20% שעור השינוי מתחילת החודש
    -2.39% שעור השינוי מתחילת השנה
    4.2244 ממוצע חודשי – אוגוסט 2007
    -0.70% שעור השינוי מחודש קודם
    0.54% שעור השינוי מתחילת השנה
    -3.54% שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים
 
נתונים על נפח המסחר מט"ח/מט"י*
בנקים מקומיים לקוחות אחרים מוסדות פיננסים זרים  
(במיליוני דולרים)
יולי 2007 (מעודכן)
16,096 30,416 73,359 סך הכל
5,109 7,987 58,710 מזה: עסקות החלף
766 1,448 3,493 ממוצע יומי
243 380 2,796 מזה: עסקות החלף
אוגוסט 2007 (ארעי)
15,451 29,762 62,209 סך הכל
3,293 7,184 46,735 מזה: עסקות החלף
672 1,294 2,705 ממוצע יומי
143 312 2,032 מזה: עסקות החלף
 
* עסקות ההחלף בלוח זה כוללות צד אחד (רגל אחת) של עסקות ההחלף.
מקור הנתונים: מחלקת מטבע חוץ.