נתונים על הפעילות במסחר במטבע חוץ

01/10/2007
1.10.2007
 
נתונים על הפעילות במסחר במטבע חוץ
 
נתוני אינדיקציה על שער חליפין
גבוה נמוך יציג  
דולר
4.0107 4.1496 4.013 יומי - סוף חודשספטמבר 2007
    -2.69% שעור השינוי מתחילת החודש
    -5.02% שעור השינוי מתחילת השנה
    4.0872 ממוצע חודשי – ספטמבר 2007
    -3.25% שעור השינוי מחודש קודם
    -2.72% שעור השינוי מתחילת השנה
    -6.10% שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים
 
נתונים על נפח המסחר מט"ח/מט"י*
בנקים מקומיים לקוחות אחרים מוסדות פיננסים זרים  
(במיליוני דולרים)
אוגוסט 2007 (מעודכן)
14,972 29,305 61,210 סך הכל
3,178 7,064 45,928 מזה: עסקות החלף
651 1,274 2,661 ממוצע יומי
138 307 1,997 מזה: עסקות החלף
ספטמבר 2007 (ארעי)
8,540 21,554 37,877 סך הכל
3,051 6,175 29,188 מזה: עסקות החלף
534 1,347 2,367 ממוצע יומי
191 386 1,824 מזה: עסקות החלף
 
* עסקות ההחלף בלוח זה כוללות צד אחד (רגל אחת) של עסקות ההחלף.
מקור הנתונים: מחלקת מטבע חוץ.