יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש ספטמבר 2007

01/10/2007
1.10.2007
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש ספטמבר 2007
 
מבנק ישראל נמסר כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש ספטמבר 2007 ב-29,103 מיליוני דולרים, גידול של 285 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.
עליה זו נובעת בעיקרה מהעברות של הסקטור הפרטי מחו"ל ומהכנסות בנק ישראל מהשקעת היתרות, אשר קוזזו בחלקן מהעברות הממשלה לחו"ל.
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל
מליוני דולר
27,858 דצמבר
2006
28,095 ינואר
28,040 פברואר
27,896 מרץ
27,833 אפריל
28,071 מאי
27,345 יוני
27,981 יולי
27,941 אוגוסט
27,615 ספטמבר
27,372 אוקטובר
28,534 נובמבר
29,055 דצמבר
2007
28,485 ינואר
30,801 פברואר
30,503 מרץ
29,864 אפריל
28,439 מאי
28,963 יוני
28,318 יולי
28,818 אוגוסט
29,103 ספטמבר