בנק ישראל יחל לבצע לראשונה - מאוקטובר 2007 עסקאות מסוג ריפו מול הגופים המוסדיים והתאגידים הבנקאיים

14.10.2007
 
בנק ישראל יחל לבצע לראשונה - מאוקטובר 2007 עסקאות מסוג "ריפו"
מול הגופים המוסדיים והתאגידים הבנקאיים
 
עסקאות מסוג "ריפו" הן אחד הכלים החשובים בשוקי הכספים בעולם וכמו כן בנקים מרכזיים רבים משתמשים בריפו ככלי מוניטרי.  
מטרת הפעילות של בנק ישראל בביצוע עיסקאות "ריפו" היא לקדם את פיתוחו של שוק ה"ריפו" ובכך את העמקתו ושכלולו של שוק ההון.  
במסגרת עסקאות "ריפו" בנק ישראל ירכוש אג"ח ממשלתיות ומק"ם וימכור אותן בחזרה כעבור שבוע במחיר קבוע מראש.  
מהמחלקה המוניטרית בבנק ישראל נמסר, כי החל מה- 17.10.07 יחל בנק ישראל לבצע לראשונה עסקאות מסוג "ריפו" בשוק ההון – עסקאות אלה יתבצעו באמצעות מכרז במסגרתו ירכוש הבנק אג"ח ממשלתיות ומק"ם מגופים מוסדיים ותאגידים בנקיים וימכור אותם בחזרה כעבור שבוע במחיר שייקבע מראש. זאת בשונה ממכרזי הריפו שבנק ישראל ביצע בשנים 2004 – 2006, בהם הוא מכר מק"ם ורכש אותו בחזרה כעבור שבוע.
הריפו הוא אחד מהמכשירים הפיננסים החשובים ביותר בשווקים הבינלאומים, ומספר העסקאות הנקשרות באמצעותו מצוי בשווקים המפותחים בעליה מתמדת. השימוש במכשיר הריפו בעולם נעשה ע"י מגוון משקיעים, בהם: עושי שוק, תאגידים בנקאים, מוסדות פיננסים, משקיעים מוסדיים ועוד'. לריפו מגוון רב של שימושים פיננסים, בהם: הספקת נזילות מיידית למנהלי תיקי נכסים פיננסים, ניהול תזרימי מזומנים, פיזור סיכונים והשגת תוספת תשואה למנהלי תיקים ועוד. עסקאות מסוג "ריפו" הן אחד הכלים החשובים לניהול מדיניות הריבית ע"י בנקים מרכזיים במדינות רבות.
מטרת הפעילות של בנק ישראל בתחום זה היא לקדם את הפיתוח של עסקאות מסוג "ריפו" בין הגופים הפיננסים השונים הפעילים בשוק ההון הישראלי. עסקאות מסוג זה יתרמו להעמקת השווקים ולשכלולם ויסייעו לשיפור הנזילות והסחירות בשוקי ניירות הערך, ולפעילותם של עושי שוק בהם. זאת, בין היתר, משום שעסקאות מסוג "ריפו" – בהיקפים משמעותיים יחסית - עשויות לתרום להוזלת העלות הכרוכה בהחזקת מלאי של ניירות ערך עבור עושי שוק ומשקיעים פיננסיים אחרים. כמו כן, התפתחות שוק של עסקאות "ריפו" בישראל עשויה להגביר את התחרות מול מערכת הבנקאות, שכן, הריפו מהווה מכשיר חלופי לגיוס הלוואות מצד אחד ולהפקדת כספים מהצד האחר.