נתונים על הפעילות במסחר במטבע חוץ

01/11/2007
1.11.2007
 
נתונים על הפעילות במסחר במטבע חוץ
 
נתוני אינדיקציה על שער חליפין
גבוה נמוך יציג  
דולר
3.953 4.055 3.966 יומי - סוף חודש אוקטובר 2007
    -1.17% שעור השינוי מתחילת החודש
    -6.13% שעור השינוי מתחילת השנה
    4.0139 ממוצע חודשי – אוקטובר 2007
    -1.79% שעור השינוי מחודש קודם
    -4.47% שעור השינוי מתחילת השנה
    -6.06% שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים
 
נתונים על נפח המסחר מט"ח/מט"י*
בנקים מקומיים לקוחות אחרים מוסדות פיננסים זרים  
(במיליוני דולרים)
ספטמבר 2007 (מעודכן)
8,373 21,129 38,745 סך הכל
2,983 6,186 29,848 מזה: עסקות החלף
523 1,321 2,422 ממוצע יומי
186 387 1,866 מזה: עסקות החלף
אוקטובר 2007 (ארעי)
9,504 23,864 58,366 סך הכל
2,607 6,256 48,447 מזה: עסקות החלף
432 1,085 2,653 ממוצע יומי
118 284 2,202 מזה: עסקות החלף
 
* עסקות ההחלף בלוח זה כוללות צד אחד (רגל אחת) של עסקות ההחלף.
מקור הנתונים: מחלקת מטבע חוץ.