שיעור האינפלציה הצפוי והתפתחות אמצעי התשלום (M1)

18.11.2007
 
שיעור האינפלציה הצפוי והתפתחות אמצעי התשלום (M1)
 
 
אמצעי התשלום (M1) שיעור האינפלציה הצפוי (אחוזים) התאריך
שיעור השינוי (אחוזים) היתרה הממוצעת לחודש (מיליארדי ₪) ממוצע תחזיות2 אינפלציה ל-12 חודשים קדימה ציפיות משוק ההון1  
12 חודשים אחרונים 3 חודשי לשנה השלישית ואילך לשנה השנייה לשנה הראשונה
4.9 2.7 30.6 2.0 5.4 3.8 2.2 דצמבר 2002
7.7 1.7 33.0 1.6 2.8 2.6 0.7 דצמבר 2003
18.0 1.3 38.9 2.0 3.5 1.9 1.4 דצמבר 2004
              2005
16.1 2.4 39.8 2.0 3.3 2.0 1.6 ינואר
16.1 1.5 40.4 2.2 3.1 2.4 2.0 פברואר
15.0 1.3 40.9 2.1 3.1 2.4 2.2 מרץ
15.4 3.9 42.6 2.1 3.1 2.0 2.0 אפריל
14.5 -1.1 42.1 2.2 3.0 1.9 1.7 מאי
16.6 2.3 43.1 2.0 2.9 2.2 1.9 יוני
17.1 3.2 44.5 2.3 2.9 2.3 2.1 יולי
16.6 1.1 44.9 2.1 2.9 2.4 2.1 אוגוסט
15.0 1.2 45.5 2.0 2.9 2.6 2.5 ספטמבר
20.7 4.0 47.3 2.2 3.0 2.5 2.4 אוקטובר
21.8 -1.1 46.8 2.2 2.8 2.5 2.1 נובמבר
23.8 3.0 48.2 1.9 2.6 2.1 1.7 דצמבר
              2006
21.9 0.8 48.5 1.7 2.7 2.2 1.9 ינואר
20.0 -0.1 48.5 2.1 2.7 2.4 2.2 פברואר
19.3 0.7 48.9 2.2 2.7 2.5 2.1 מרץ
16.8 1.8 49.7 2.2 2.7 2.3 1.9 אפריל
16.3 -1.5 49.0 1.9 2.7 2.1 2.0 מאי
15.1 1.3 49.6 1.8 2.6 2.1 1.8 יוני
14.1 2.3 50.7 2.0 2.7 2.0 1.8 יולי
12.9 0.0 50.7 2.1 2.6 2.0 1.9 אוגוסט
11.5 -0.1 50.7 2.0 2.5 2.0 1.9 ספטמבר
5.1 -2.0 49.7 1.4 2.5 1.5 1.4 אוקטובר
6.6 0.3 49.8 1.7 2.3 1.7 1.5 נובמבר
8.2 4.5 52.1 1.7 2.1 1.6 1.2 דצמבר
              2007
6.8 -0.6 51.8 1.7 2.3 1.3 1.1 ינואר
9.0 2.0 52.9 1.9 2.2 1.6 1.4 פברואר
11.3 2.9 54.4 2.0 2.0 1.7 1.3 מרץ
10.8 1.3 55.1 1.7 2.1 1.1 0.5 אפריל
12.7 0.1 55.2 1.2 2.2 1.3 0.7 מאי
15.7 4.0 57.4 1.8 2.4 2.2 1.8 יוני
16.9 3.4 59.3 2.7 2.4 2.5 1.9 יולי
21.0 3.5 61.4 2.6 2.4 2.1 1.7 אוגוסט
20.2 -0.7 61.0 1.7 2.5 1.7 1.2 ספטמבר4
20.6 -1.6 60.0 1.7 2.4 1.7 1.2 אוקטובר4
      1.8 2.4 1.7 1.2 30 הימים האחרונים5
 
הציפיות לאינפלציה מוגדרות כ- Break-even Inflation והן כוללות מרכיב של פרמיית סיכון אינפלציונית. להסבר על אופן חישוב הציפיות : http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/monetar/m1_exp_h.pdf 1.
ממוצע פשוט של תחזיות לאינפלציה של בנקים מסחריים וחברות ייעוץ כלכלי המפרסמים את תחזיותיהם באופן סדיר. 2.
הרמה הממוצעת בחודש השוטף לעומת הרמה הממוצעת של החודש המקביל בשנה הקודמת. 3.
נתוני אמצעי התשלום הינם ארעיים. 4.
ממוצע הציפיות לאינפלציה ב-30 הימים האחרונים. 5.