הבהרה בנוגע למטבע 2 שקלים חדשים

22/11/2007
לכל ההודעות בנושא:
שטרות ומעות
22.11.2007
 
הבהרה בנוגע למטבע 2 שקלים חדשים
 
בעקבות שאלות כתבים בנוגע למטבע החדש של 2 שקלים חדשים, בבנק ישראל מבקשים להבהיר כי:
מבחינת מכונות הממכר - אלה מתבססות בעיקר על משקל המטבע, ההרכב המתכת שממנו הוא עשוי, אופיו ומוליכותו החשמלית בלבד. מכונות אלה אינן מתבססות על קוטר המטבע. המטבע החדש בן 2 השקלים החדשים שונה מהמטבע בן 10 אגורות - במשקלו, בהרכב המתכת שממנו הוא עשוי, באופיו ובמוליכותו החשמלית. מכאן, כי בניגוד לנאמר בכתבה שפורסמה, אין חשש של טעות בזיהוי של המטבעות ע"י מכונות הממכר וממילא אין חשש שהצרכן יקבל עודף מוטעה מהמכונות לממכר.
מבחינת מכונות הספירה של המטבעות בבנקים ובבנק הדואר – אלה מתבססות על שני פרמטרים לפחות: קוטר ועובי המטבע. המטבע החדש בן 2 השקלים החדשים שונה מהמטבע בן 10 אגורות גם בקוטר וגם בעובי. מכאן שאין חשש של טעות בזיהוי של המטבעות ע"י מכונות הספירה. רק במידה וקיימות מכונות פחות מתקדמות ומדויקות – יש להחליפן במכונות מתקדמות מהסוג הנפוץ בכל מקרה וללא קשר למטבע החדש.
מבחינת מכונות המיון בבנקים ובבנק הדואר – ידוע לבנק ישראל כי במקומות מסוימים סופקו בטעות מכונות שאינן מצליחות למיין בין המטבע החדש בן 2 השקלים החדשים למטבע בן 10 אגורות. לבנק ישראל דווח כי באותם מקומות יינתן מענה על-ידי הספק על מנת להיערך כיאות לקראת מועד הפצת המטבע החדש. כידוע, בנק ישראל נתן תקופה של חמישה חודשים להיערכות נאותה לקראת הפצת המטבע החדש בחודש דצמבר.