נתונים על הפעילות במסחר במטבע חוץ

02/12/2007
2.12.2007
 
נתונים על הפעילות במסחר במטבע חוץ
 
נתוני אינדיקציה על שער חליפין
גבוה נמוך יציג  
דולר
3.9742 3.8286 3.83 יומי - סוף חודש נובמבר 2007
    -3.43% שעור השינוי מתחילת החודש
    -9.35% שעור השינוי מתחילת השנה
    3.9134 ממוצע חודשי – נובמבר 2007
    -2.50% שעור השינוי מחודש קודם
    -6.86% שעור השינוי מתחילת השנה
    -9.01% שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים
 
נתונים על נפח המסחר מט"ח/מט"י*
בנקים מקומיים לקוחות אחרים מוסדות פיננסים זרים  
(במיליוני דולרים)
אוקטובר 2007 (מעודכן)
9,433 24,557 57,653 סך הכל
2,488 6,663 47,693 מזה: עסקות החלף
429 1,116 2,621 ממוצע יומי
113 303 2,168 מזה: עסקות החלף
 
11,127 25,859 46,357 סך הכל
4,171 6,514 36,182 מזה: עסקות החלף
506 1,175 2,107 ממוצע יומי
190 296 1,645 מזה: עסקות החלף
 
* עסקות ההחלף בלוח זה כוללות צד אחד (רגל אחת) של עסקות ההחלף.
מקור הנתונים: מחלקת מטבע חוץ.