המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש ינואר 2016

08/02/2016
לכל ההודעות בנושא:
יתרות מטבע החוץ ושוק מטבע החוץ
פרסומים סטטיסטיים

לגרפים ונתונים

התפתחות שער החליפין – היחלשות של השקל מול הדולר במקביל להתחזקות הדולר בעולם.
במהלך חודש ינואר נחלש השקל מול הדולר בשיעור של כ- 1.3% ונחלש מול האירו בשיעור של 1.5%.
מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, השקל נחלש בכ- 0.5%.
בעולם, נרשמה בינואר התחזקות בשערו של הדולר מול רוב המטבעות - הדולר התחזק ב- 3.3% מול הפאונד הבריטי, ב- 2.5% מול הפרנק השוויצרי וב-0.4% מול היין היפני;  מנגד נחלש הדולר מול האירו ב- 0.2%.
 
תנודתיות שע"ח –ירידה בסטיית התקן בפועל במקביל לירידה בסטיית התקן הגלומה.
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין שקל/דולר – המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין – ירדה החודש במחצית נקודת האחוז ועמדה בסוף חודש ינואר על 4.52%.
רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" – המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, ירדה החודש בכ-0.4 נקודת אחוז ועמדה בסוף ינואר על 8.8%.
מנגד, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ומפותחים עלו, ועמדו בסוף החודש על רמה ממוצעת של 11.2% ו- 10.6% בהתאמה (ראה תרשים 4).
 
נפח המסחר בשוק המט"ח– עלייה בנפח המסחר היומי הממוצע כנגד ירידה בחלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל.
נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש ינואר הסתכם בכ-142 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-131 מיליארדים בחודש דצמבר. נפח המסחר היומי הממוצע עלה בכ-20% ועמד על 7.1 מיליארד דולר ביום.
נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש ינואר בכ-40 מיליארד דולר. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה עלה בינואר בכ-13% בהשוואה לחודש דצמבר.
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש ינואר בכ- 7.8 מיליארד דולר. הממוצע היומי בחודש ינואר עלה בכ- 44% בהשוואה לדצמבר ועמד על כ- 390 מיליון דולר.
נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם בינואר בכ- 94 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-85 מיליארד דולר בדצמבר. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקות החלף עלה בכ-21% מחודש שעבר ועמד על 4.7 מיליארד דולר ביום.
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) ירד כנקודת אחוז ועמד בסוף חודש ינואר על כ- 32.1%.
 
להמשך ההודעה