בנק ישראל חתם על מזכר הבנות בנושא "שיתוף פעולה פיקוחי וחילופי מידע פיקוחי" עם הבנק המרכזי של הודו - Reserve Bank of India

בנק ישראל חתם על מזכר הבנות בנושא "שיתוף פעולה פיקוחי וחילופי מידע פיקוחי" עם הבנק המרכזי של הודו- Reserve Bank of India .

מזכר ההבנות נחתם על-ידי הגברת פרבטי סונדרם - Mrs. Parvathy V. Sundaram, ראש מחלקת פיקוח על הבנקים בבנק המרכזי של הודו, וד"ר חדוה בר, המפקחת על הבנקים בבנק ישראל.
מכיוון שלבנק המסחריState Bank of India  יש סניף בארץ, חתימת מזכר זה נודע הן לחזק קשרים בין הבנק המרכזי של הודו לבין בנק ישראל והן להגביר את התפקוד היציב והאיתן שלState Bank of India.
המזכר משקף גם את המחויבות של הרשויות לעקרונות פיקוח מאוחד ושל שיתוף פעולה בין רגולטורים בנקאיים.