המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש פברואר 2016

08/03/2016
לכל ההודעות בנושא:
יתרות מטבע החוץ ושוק מטבע החוץ
פרסומים סטטיסטיים

לגרפים ונתונים

 התפתחות שער החליפין – התחזקות השקל מול הדולר והאירו על רקע מגמה מעורבת של הדולר בעולם

במהלך חודש פברואר התחזק השקל מול הדולר בשיעור של כ- 1% והתחזק מול האירו בשיעור של 1.3%.
מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, השקל התחזק בכ- 1.2%.
בעולם, נרשמה בפברואר מגמה מעורבת בשערו של הדולר - הדולר התחזק ב- 0.2% מול האירו וב- 3.6% מול הפאונד הבריטי; מנגד נחלש הדולר ב-6.6% מול היין היפני וב- 1.6% מול הפרנק השוויצרי.
 

תנודתיות שע"ח –עלייה בסטיית התקן בפועל כנגד לירידה בסטיית התקן הגלומה.

סטיית התקן של השינוי בשער החליפין שקל/דולר – המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין – עלתה החודש בכ- 2.6 נקודות האחוז ועמדה בסוף חודש פברואר על 7.1%.
רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" – המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, ירדה החודש בכ-0.2 נקודת אחוז ועמדה בסוף ינואר על 8.6%.
במקביל, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ומפותחים עלו, ועמדו בסוף החודש על רמה ממוצעת של 11.7% ו- 11.4% בהתאמה (ראה תרשים 4).
 

נפח המסחר בשוק המט"ח– עלייה בנפח המסחר היומי הממוצע כנגד ירידה בחלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל.

נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש פברואר הסתכם בכ-160 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-142 מיליארדים בחודש ינואר. נפח המסחר היומי הממוצע עלה בכ-7% ועמד על 7.6 מיליארד דולר ביום.
נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש ינואר בכ-37 מיליארד דולר. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה ירד בפברואר בכ-13% בהשוואה לחודש ינואר.
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש פברואר בכ- 7 מיליארד דולר. הממוצע היומי בחודש פברואר ירד בכ- 15% בהשוואה לינואר ועמד על כ- 330 מיליון דולר.
נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם בפברואר בכ- 114 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-94 מיליארד דולר בינואר. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקות החלף עלה בכ-15% מחודש שעבר ועמד על 5.4 מיליארד דולר ביום.

חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) ירד בכ-0.8 נקודות האחוז ועמד בסוף חודש פברואר על כ- 31.3%

להודעה במלואה על המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש פברואר 2016

​​