המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש מרץ 2015

08/04/2015
לכל ההודעות בנושא:
יתרות מטבע החוץ ושוק מטבע החוץ
פרסומים סטטיסטיים