שוק מטבע החוץ בחודש יוני 2013

08/07/2013

להודעה המלאה

 נתונים וגרפים 

התפתחות שער החליפין   התחזקות השקל  מול הדולר, במקביל להיחלשות הדולר מול המטבעות העיקריים. 

במהלך חודש יוני התחזק השקל מול הדולר בשיעור של כ- 1.8%, מול האירו השקל התחזק בשיעור של כ- 1.7%;  מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי, התחזק השקל בכ- 2%.

 

בעולם, הדולר התחזק ביוני מול רוב המטבעות אך נחלש מול המטבעות העיקריים – בכלל זה בכ- 0.9% מול הפרנק השוויצרי, בכ- 0.1% מול האירו ובכ- 0.4% מול הפאונד הבריטי.

 
תנודתיות שע"ח
– ירידה בסטיית התקן בפועל  כנגד עלייה בסטיית התקן הגלומה

סטיית התקן של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין -  ירדה החודש בכ-0.8 נקודות אחוז ועמדה בסוף יוני על   7.6%, בהשוואה ל-8.3% בחודש מאי.

רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" - המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, עלתה ועמדה בסוף יוני על 10%, בהשוואה ל-8.5% במאי.

 

סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ומפותחים עלו אף הן, ועמדו בחודש יוני ברמה ממוצעת של 11.4%  ו- 10.3% בהתאמה, בהשוואה ל- 8.7% ו-8.9% בהתאמה בחודש מאי.

נפח המסחר בשוק המט"ח
– ירידה בנפח המסחר היומי הממוצע, בעיקר כתוצאה מירידה של כ- 39% בנפח המסחר באופציות.

נפח המסחר הכולל
במטבע חוץ בחודש יוני הסתכם בכ-85 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-93  מיליארד בחודש מאי. נפח המסחר היומי הממוצע ירד בכ- 4% בחודש יוני ועמד על כ- 4.2 מיליארדי דולר ביום.


נפח המסחר בעסקות המרה
(עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש יוני בכ-36 מיליארד דולר בהשוואה לכ-39 מיליארד דולר במאי. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה ירד ביוני בכ-5% בהשוואה לחודש מאי. במהלך חודש יוני רכש בנק ישראל  1.44 מיליארד דולר בעסקאות המרה, מתוכם 240 מיליונים נרכשו במסגרת תכנית הרכישות שנועדה לקזז את השפעת הפקת הגז על שער החליפין.


נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק"
(אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש יוני בכ- 8.8 מיליארד דולר, הממוצע היומי בחודש יוני ירד בכ- 36% בהשוואה למאי ועמד על כ- 438 מיליון דולר.

נפח המסחר בעסקות החלף
הסתכם בחודש יוני בכ- 39 מיליארד דולר, הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקות החלף עלה בכ- 7% כתוצאה מהעלייה בנפח העסקאות של תושבי חוץ.

 


חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל
(עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) עלה החודש בנקודת אחוז ועמד בסוף יוני על כ- 40.5%: עליה נרשמה ביוני בחלקם של תושבי חוץ בעסקות החלף (עליה של 3 נקודות אחוז).