ד"ר חדוה בר תחל את עבודתה בבנק ישראל ב-15 ליולי

ד"ר חדוה בר תחל את עבודתה בבנק ישראל ב-15 ביולי, 2015, לשם ביצוע הליך חפיפה עם  המפקח היוצא, מר דוד זקן. כפי שפורסם, נענה מר זקן לבקשת הנגידה לדחות את מועד סיום תפקידו על מנת להעביר את התפקיד לידיה של המפקחת הנכנסת בצורה מסודרת. הסדר למניעת ניגוד עניינים ייחתם על ידי ד"ר בר בטרם שתחל את עבודתה בבנק ישראל, והוא יעמוד לעיון הציבור באתר האינטרנט של בנק ישראל.

נגידת בנק ישראל, ד"ר קרנית פלוג: "אני מבקשת להודות שוב לדודו זקן, על עשרים וחמש שנות עבודתו בבנק ישראל, בהן פעל ללא ליאות לחיזוק היציבות של המערכת הבנקאית, ובמקביל, באופן עקבי ובלתי מתפשר, להגברת התחרות וההוגנות של המערכת כלפי הציבור ולטובתו. אני מברכת את חדוה בר על שובה לשורות בנק ישראל ועל נכונותה לקחת על עצמה את תפקיד המפקחת על הבנקים בתקופה חשובה ומאתגרת זו, ומאחלת לה הצלחה בתפקידה".