המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש יוני 2015

08/07/2015
לכל ההודעות בנושא:
יתרות מטבע החוץ ושוק מטבע החוץ
פרסומים סטטיסטיים
התפתחות שער החליפין – התחזקות השקל מול הדולר, במקביל להיחלשות הדולר בעולם.
במהלך חודש יוני התחזק השקל מול הדולר בשיעור של כ- 2.8%,  מול האירו השקל התחזק בשיעור של 0.7%. 
מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, השקל התחזק במהלך יוני, ב-2%.  
בעולם, הדולר נחלש ביוני מול רוב המטבעות בכלל זה ב- 2.1% מול האירו, ב- 1.4% מול הפרנק השוויצרי, ב- 2.7% מול הפאונד הבריטי ו- בכ- 1.2% מול הין היפני.
 
תנודתיות שע"ח –עליה בסטיית התקן בפועל במקביל לירידה בסטיית התקן הגלומה.
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין – המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין – עלתה החודש בכ-1.9 נקודות אחוז ועמדה בסוף חודש יוני על 8.5%.
רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" – המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, ירדה ועמדה בסוף יוני על 9.8%.
במקביל, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ומפותחים לא השתנו, ועמדו בחודש יוני ברמה ממוצעת של 10.6% ו- 10.1% בהתאמה (ראה תרשים 4).
 
נפח המסחר בשוק המט"ח– עליה בנפח המסחר היומי הממוצע במקביל ליציבות בחלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל.
נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש יוני הסתכם בכ-134 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-101 מיליארדים בחודש מאי. נפח המסחר היומי הממוצע עלה בכ-20% ועמד על 6 מיליארד דולר ביום.
נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש יוני בכ-48 מיליארד דולר. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה עלה ביוני בכ-33% בהשוואה לחודש מאי.
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש יוני בכ- 7 מיליארד דולר, הממוצע היומי בחודש יוני עלה בכ- 7% בהשוואה למאי ועמד על כ- 325 מיליון דולר.
נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם ביוני בכ- 78 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-61 מיליארד דולר במאי. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקות החלף עלה בכ-15% מחודש שעבר ועמד על 3.5 מיליארד דולר ביום.
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) לא השתנה מחודש שעבר ועמד בסוף יוני על כ- 34%.
 
לגרפים ונתונים
 
להודעה במלואה