המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש יולי 2016

08/08/2016
לכל ההודעות בנושא:
יתרות מטבע החוץ ושוק מטבע החוץ
פרסומים סטטיסטיים

לנתונים וגרפים

 

התפתחות שער החליפין – התחזקות השקל מול האירו והדולר לעומת התחזקות הדולר בעולם.

במהלך חודש יולי התחזק השקל מול הדולר בשיעור של 0.5%, מול האירו בשיעור של 0.9% ומול הפאונד הבריטי ב-2.4%.
מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, השקל התחזק בכ- 1%.
בעולם, התחזק הדולר ביולי מול רוב המטבעות העיקריים בכלל זה ב- 0.4% מול האירו, ב- 0.1% מול הפרנק השוויצרי, ב- 2% מול הפאונד הבריטי ו- בכ- 1% מול הין היפני.
 
 
תנודתיות שע"ח – ירידה בסטיית התקן בפועל במקביל לירידה בסטיית התקן הגלומה.
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין שקל/דולר – המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין – ירדה החודש בכ- 4 נקודות האחוז ועמדה בסוף חודש יולי על 4.7%.
רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק"  ירדה החודש בכ-0.6 נקודת אחוז ועמדה בסוף יולי על 8.3%. במקביל, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ומפותחים ירדו, ועמדו בסוף החודש על רמה ממוצעת של 10.5% ו- 10.3% בהתאמה (ראה תרשים 4).
סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שער החליפין מייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין.
 
 
נפח המסחר בשוק המט"ח– ירידה בנפח המסחר הכולל כאשר חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל נשאר יציב.
נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש יולי הסתכם בכ-145 מיליארדי דולרים, בהשוואה לכ-165 מיליארדים בחודש יוני. נפח המסחר היומי הממוצע ירד בכ-8% ועמד על 6.9 מיליארדי דולרים ביום.
נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש יולי בכ-29 מיליארדי דולרים. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה ירד ביולי בכ-28% בהשוואה לחודש יוני.
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש יולי ב- 4.7 מיליארדי דולרים. הממוצע היומי בחודש יולי ירד ב- 34% בהשוואה ליוני ועמד על כ- 222 מיליוני דולרים.
נפח המסחר בעסקות החלף כמעט ולא השתנה מחודש שעבר והסתכם ביולי בכ- 110 מיליארדי דולרים. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקות החלף עלה בכ-3% מחודש שעבר ועמד על 5.3 מיליארדי דולרים ביום.
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) נותר יציב ועמד בסוף חודש יולי על כ- 31.4%. קיטון בהיקף הפעילות של תושבי חוץ בעסקאות המרה ועסקאות באופציות גרם לקיטון בנפח המסחר הכולל.
 
 
להודעה המלאה, כולל גרפים ונתונים