המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש אוגוסט 2015

08/09/2015
לכל ההודעות בנושא:
יתרות מטבע החוץ ושוק מטבע החוץ
פרסומים סטטיסטיים