המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש ספטמבר 2015

08/10/2015
לכל ההודעות בנושא:
יתרות מטבע החוץ ושוק מטבע החוץ
פרסומים סטטיסטיים