דברי המפקחת על הבנקים בכנס הנהגת הסתדרות הגמלאים

המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר, נשאה היום דברים בסמינר של הסתדרות הגמלאים בישראל , אשר הוקדש בין היתר להטמעת הבנקאות הדיגיטלית.

להלן עיקרי דברי המפקחת:

  •         עולם הבנקאות בארץ משתנה הן מצד הצרכן החדש שרוצה לצרוך הכל בנוחות ומרחוק, והן מצד המהפכה הטכנולוגית.
  •         הבנקאות הישירה מאפשרת לשפר את השירות הניתן ללקוחות, לחסוך זמן רב, להוזיל עלויות ולשלוט במצב הפיננסי ביתר קלות.
  •        הפיקוח על הבנקים ומערכת הבנקאות פיתחו כלים רבים לסייע לאזרחים הוותיקים להסתגל לשינויים בעולם הבנקאות ואני מזמינה את האזרחים הוותיקים להשתמש בכלים אלו.
  •       הפיקוח על הבנקים קשוב ופועל לסייע ללקוחות ותיקים להסתגל לשינוי, במגוון כלים חדשים, ופונה לאזרחים הוותיקים בבקשה לעשות מאמץ להסתגל לעולם החדש.

המפקחת ציינה בדבריה, כי הבנקאות הישירה מאפשרת לבצע פעולות מרחוק בלי להגיע לסניף, לחסוך זמן רב ולשלוט במצב הפיננסי ביתר קלות. המפקחת ציינה מספר דוגמאות לשירותים שהתווספו בשנתיים האחרונות ואשר מעידות על שיפור ונוחות השירות: הפקדת צ'קים בסלולר, פיתוח אפליקציות תשלומים, הצטרפות מקוונת לתכניות חיסכון ועוד.

במהלך ההרצאה הציגה המפקחת את מגוון הכלים שפותחו על ידי הפיקוח על הבנקים ועל ידי המערכת הבנקאית לסייע לאזרחים הוותיקים להסתגל לעולם החדש, והדרישות של הפיקוח על הבנקים אשר מהוות במקרים מסוימים תנאי סף לסגירת סניפים, כגון: הגעת סניפים ניידים לבתי אבות, הצבת  דיילים לסיוע בסניפים,  השקעה בחינוך דיגיטלי של הלקוחות,  מתן עדיפות לקשישים במוקד טלפוני, הצטרפות אוטומטית למסלול עמלות מוזל לאזרחים ותיקים, הוספת שירותים במכשירים האוטומטיים, איתור חשבונות אבודים בקלות – "הר הכסף 2" ועוד.

המפקחת עודדה את האזרחים הוותיקים לעשות מאמץ להסתגל לעולם החדש, בין היתר על ידי סיוע בדיילים הנמצאים בסניפים ללימוד השימוש במכשיר האוטומטי, השתתפות בהדרכה אישית או קבוצתית שמציע הבנק לשימוש באמצעים ישירים, שימוש במוקדים הטלפוניים- בהם  ניתן לקבל שירות מלא על-ידי בנקאי ועוד.

בסוף הסמינר התקיים דיון ער, בו העלו המשתתפים את האתגרים בהם הם נתקלים ודרכי ההתמודדות שלהם, לצד ההבנה כי לא ניתן לעצור את הקדמה הטכנולוגית. המפקחת ציינה, כי היא מבינה את החשש הטבעי מהשינוי ויחד עם זאת, ההסתגלות היא ברת ביצוע והדגישה כי האזרחים הוותיקים לא לבד והפיקוח על הבנקים ימשיך וילווה אותם בתהליך ההסתגלות.