ביטול מטבע 5 אגורות

01/01/2008
לכל ההודעות בנושא:
שטרות ומעות
1.1.2008
 
ביטול מטבע 5 אגורות
 
מבנק ישראל נמסר כי המטבע בעריך 5 אגורות יחדל להיות הילך חוקי בישראל החל מהיום 1.1.2008. ביטול המטבע בעריך 5 אגורות נעשה על פי צו בנק ישראל (ביטול שטרי כסף ומעות), התשס"ח- 2008, שחתם עליו נגיד בנק ישראל, באישור הממשלה וועדת הכספים של הכנסת, כנדרש על פי חוק בנק ישראל.
ביטול המטבע בעריך 5 אגורות נעשה לגבי עסקות במזומן בלבד. הצו אינו מבטל את 5 האגורות מבחינה חישובית ורישומית.
אין אפוא צורך בשינויים כלשהם במחירים בקופות רושמות ובתוכנות מחשב. מחירים של מוצרים ושירותים ימשיכו להיות נקובים בסכום של 5 אגורות, וכמוהם יהיו הרישומים בשקים, כרטיסי אשראי, חשבונות בנק וכד'.
מבנק ישראל הבהירו, כי עיגול הסכומים ייעשה רק בעת הסיכום לתשלום במזומן. כללי העיגול הם:
סכומים המסתיימים באגורה אחת, ב-2 אגורות, ב-3 אגורות וב-4 אגורות יעוגלו כלפי מטה, ל-10 האגורות הקרובות, לדוגמא: תשלום סופי במזומן של 17.04 ₪ יעוגל ל-17 ₪. א)
סכומים הנקובים ב-5 אגורות ומעלה יעוגלו כלפי מעלה ל-10 האגורות הקרובות, לדוגמא: תשלום סופי במזומן של 17.07 יעוגל ל-17.10 ₪. ב)
בצו נקבע גם, כי הציבור יוכל להחליף מטבעות בעריך 5 אגורות במשך 3 השנים הקרובות ולקבל תמורתם מטבעות ושטרות בעריכים גבוהים יותר.
עוד נמסר מבנק ישראל כי המטבע בעריך 5 אגורות מונפק למחזור מאז 1985 ועלות ייצורו כיום היא פי שלושה משוויו: כ-16 אגורות למטבע אחד. כמו כן, מסקר שערכה מחלקת המטבע עולה שכ-80% מהציבור תומך בביטול המטבע.
 
לדברי ההסבר על ביטול המטבע - לחץ כאן