נתונים על הפעילות במסחר במטבע חוץ

01/01/2008
1.1.2008
 
נתונים על הפעילות במסחר במטבע חוץ
 
נתוני אינדיקציה על שער חליפין
גבוה נמוך יציג  
דולר
4.022 3.8286 3.846 יומי - סוף חודש דצמבר 2007
    0.42% שעור השינוי מתחילת החודש
    -8.97% שעור השינוי מתחילת השנה
    3.9042 ממוצע חודשי – דצמבר 2007
    -0.23% שעור השינוי מחודש קודם
    -7.08% שעור השינוי מתחילת השנה
    -7.08% שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים
 
נתונים על נפח המסחר מט"ח/מט"י*
בנקים מקומיים לקוחות אחרים מוסדות פיננסים זרים  
(במיליוני דולרים)
נובמבר 2007 (מעודכן)
11,012 25,510 46,734 סך הכל
4,165 6,340 36,649 מזה: עסקות החלף
501 1,160 2,124 ממוצע יומי
189 288 1,666 מזה: עסקות החלף
דצמבר 2007 (ארעי)
15,505 28,858 46,428 סך הכל
5,795 7,957 37,377 מזה: עסקות החלף
775 1,443 2,321 ממוצע יומי
290 389 1,869 מזה: עסקות החלף
 
* עסקות ההחלף בלוח זה כוללות צד אחד (רגל אחת) של עסקות ההחלף.
מקור הנתונים: מחלקת מטבע חוץ.