נתונים על הפעילות במסחר במטבע חוץ

03/02/2008
3.2.2008
 
נתונים על הפעילות במסחר במטבע חוץ
 
נתוני אינדיקציה על שער חליפין
גבוה נמוך יציג  
דולר
3.8722 3.617 3.625 יומי - סוף חודש ינואר 2008
    -5.75% שעור השינוי מתחילת החודש
    -5.75% שעור השינוי מתחילת השנה
    3.7509 ממוצע חודשי –ינואר 2008
    -3.93% שעור השינוי מחודש קודם
    -3.93% שעור השינוי מתחילת השנה
    -11.29% שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים
 
נתונים על נפח המסחר מט"ח/מט"י*
בנקים מקומיים לקוחות אחרים מוסדות פיננסים זרים  
(במיליוני דולרים)
דצמבר 2007 (מעודכן)
15,948 30,098 46,248 סך הכל
5,964 8,233 37,371 מזה: עסקות החלף
797 1,505 2,312 ממוצע יומי
298 412 1,869 מזה: עסקות החלף
ינואר 2008 (ארעי)
20,303 34,222 59,666 סך הכל
6,003 10,000 42,228 מזה: עסקות החלף
923 1,556 2,712 ממוצע יומי
273 455 1,919 מזה: עסקות החלף
 
* עסקות ההחלף בלוח זה כוללות צד אחד (רגל אחת) של עסקות ההחלף.
מקור הנתונים: מחלקת מטבע חוץ.