יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש ינואר 2008

04/02/2008
4.2.2008
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש ינואר 2008
 
מבנק ישראל נמסר כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש ינואר 2008 ב-28,537 מיליוני דולרים, גידול של 104 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.
עלייה זו נובעת בעיקרה מרווחי בנק ישראל משיערוך היתרות, בקיזוז משיכות הממשלה למימון פעולותיה בחו"ל.
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל
מליוני דולר
29,055 דצמבר
  2007
28,485 ינואר
30,801 פברואר
30,503 מרץ
29,864 אפריל
28,439 מאי
28,963 יוני
28,318 יולי
28,818 אוגוסט
29,121 ספטמבר
28,726 אוקטובר
28,360 נובמבר
28,433 דצמבר
  2008
28,537 ינואר