בחודש אפריל 2008 ינפיק בנק ישראל לראשונה שטרות בעריך 20 ₪ מפולימר

20/02/2008
לכל ההודעות בנושא:
שטרות ומעות
20.2.2008
 
בחודש אפריל 2008 ינפיק בנק ישראל לראשונה שטרות בעריך 20 ₪ מפולימר
 
בימים אלה מוסר בנק ישראל שטרות דוגמא מפולימר לגופים הבאים: בנקים, יבואנים של מנגנוני מכונות אוטומטיות וחברות המפעילות מכונות אלו. מסירת השטרות נעשית למטרת כיול והתאמה של המכונות לשטרות הפולימר.
כמו כן, בנק ישראל פועל ליידע משתמשים נוספים במזומנים במשק, כגון: חברות תחבורה ציבורית וגופים מסחריים שונים, בדבר הכנסתם הקרובה למחזור של השטרות החדשים מפולימר.
הפולימר הוא חומר מעין פלסטי המספק לתעשיית השטרות יתרונות חשובים, שאחד מהם הוא עמידות גבוהה המאריכה את חיי השטרות. לאור יתרונות הפולימר, הולך וגדל השימוש בו בעולם, וכיום 26 מדינות אימצו אותו לצורך הנפקת שטרות.
איכותם של השטרות בעריך 20 ₪ מנייר, המהלכים כיום במחזור, ירודה מאוד כתוצאה מריבוי גלגוליו של שטר זה בשווקים. ייצור השטרות מחומר הפולימר ישפר את עמידותם ואת אורך חייהם.
עם כניסת השטרות החדשים בעריך 20 ₪ מפולימר למחזור, יהלכו בו במקביל, הן השטרות החדשים מפולימר והן השטרות העשויים מהנייר המסורתי.
עיצובם של השטרות החדשים מפולימר ושל השטרות העשויים מנייר – זהה, מלבד שינויים קלים המתחייבים בסימני הביטחון; הבולט שבהם הוא חלון שקוף המאפיין את השטרות מפולימר ומהווה סימן ביטחון קל לזיהוי בידי הציבור. על גבי החלון השקוף בשטרות החדשים צרוב המספר "20".