נתונים על הפעילות במסחר במטבע חוץ

02/03/2008
2.3.2008
 
נתונים על הפעילות במסחר במטבע חוץ
 
נתוני אינדיקציה על שער חליפין
גבוה נמוך יציג  
דולר
3.6668 3.5658 3.625 יומי - סוף חודש ינואר 2008
    0.28% שעור השינוי מתחילת החודש
    -5.49% שעור השינוי מתחילת השנה
    3.6084 ממוצע חודשי –ינואר 2008
    -3.80% שעור השינוי מחודש קודם
    -7.58% שעור השינוי מתחילת השנה
    -14.45% שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים
 
נתונים על נפח המסחר מט"ח/מט"י*
בנקים מקומיים לקוחות אחרים מוסדות פיננסים זרים  
(במיליוני דולרים)
ינואר 2008 (מעודכן)
20,650 34,571 59,495 סך הכל
6,137 10,162 42,290 מזה: עסקות החלף
939 1,571 2,704 ממוצע יומי
279 462 1,922 מזה: עסקות החלף
פברואר 2008 (ארעי)
15,311 24,956 50,161 סך הכל
5,377 7,581 37,326 מזה: עסקות החלף
729 1,188 2,389 ממוצע יומי
256 361 1,777 מזה: עסקות החלף
 
* עסקות ההחלף בלוח זה כוללות צד אחד (רגל אחת) של עסקות ההחלף.
מקור הנתונים: מחלקת מטבע חוץ.