יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש פברואר 2008

03/03/2008
3.3.2008
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש פברואר 2008
 
מבנק ישראל נמסר כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש פברואר 2008 ב-28,393 מיליוני דולרים, קיטון של 160 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.
בחודש פברואר הרוויח בנק ישראל מהשקעת היתרות 276 מיליון דולר, משיכות הממשלה הסתכמו ב-535 מיליון דולר, המגזר הפרטי הפקיד 100 מיליון דולר. סה"כ בחודש פברואר קטנו היתרות ב-160 מיליון דולר.
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל
מליוני דולר
29,055 דצמבר
  2007
28,485 ינואר
30,801 פברואר
30,503 מרץ
29,864 אפריל
28,439 מאי
28,963 יוני
28,318 יולי
28,818 אוגוסט
29,121 ספטמבר
28,726 אוקטובר
28,360 נובמבר
28,460 דצמבר
  2008
28,553 ינואר
28,393 פברואר