מבנק ישראל נמסר כי לאור ההתנהגות החריגה של שער החליפין של השקל בימים האחרונים,רכש בנק ישראל היום מטבע חוץ במהלך המסחר

13/03/2008
13.3.2008
 
מבנק ישראל נמסר כי לאור ההתנהגות החריגה של שער החליפין של השקל בימים האחרונים, רכש בנק ישראל היום מטבע חוץ במהלך המסחר.