מה-24/03/08, יפעיל בנק ישראל תכנית להגדלת רמת יתרות המטח בכ-10 מיליארד דולר על פני כשנתיים עי רכישות מטח של כ-25 מיליון דולר ביום, במהלך המסחר

20/03/2008
20.3.2008
 
מה-24/03/08, יפעיל בנק ישראל תכנית להגדלת רמת יתרות המט"ח בכ-10 מיליארד דולר על פני כשנתיים ע"י רכישות מט"ח של כ-25 מיליון דולר ביום, במהלך המסחר
 
מבנק ישראל נמסר כי הבנק יפעיל תכנית להגדלת רמת יתרות המט"ח באמצעות רכישות של מטבע חוץ במהלך המסחר, החל מיום ב', ה-24 למארס 2008.
בבנק ישראל מסבירים, כי לאחר בחינה מעמיקה שנערכה בבנק בחודשים האחרונים, החליט הבנק להגדיל את יתרות המט"ח לרמה שבין 35 ל-40 מיליארד דולר, לעומת כ-28 מיליארד כיום. זאת, לנוכח צורכי המשק, על רקע הצמיחה המהירה בתוצר בשנים האחרונות, והשתלבותו ההולכת וגדלה בכלכלה העולמית ובמערכת הפיננסית הגלובאלית.
בבנק ישראל מציינים כי התנאים הנוכחיים מאפשרים לבנק ישראל להגדיל את יתרות המט"ח באופן שקול ועקבי עם יעדי מדיניות הריבית של בנק ישראל וזאת, תוך חיזוק היציבות והחוסן של המערכת הפיננסית והמשק. רכישות מטבע החוץ ע"י בנק ישראל יבוצעו בצורה שתמנע השלכות לא רצויות על התפתחות שער החליפין של השקל ותמזער כל הפרעה אפשרית במנגנון השוק.
בנק ישראל יגדיל את יתרות המט"ח בכ-10 מיליארד דולר על פני תקופה של כשנתיים באמצעות רכישות של כ-25 מיליון דולר ביום מסחר. בבנק ישראל מציינים כי מדובר בסכום מצומצם יחסית להיקף מחזורי המסחר היומיים בשוק מטבע החוץ המקומי – המגיע ללמעלה מ-2 מיליארד דולר ביום, בממוצע. בנק ישראל יבחן תכנית זו מחדש מעת לעת, תוך התחשבות בתנאי השוק המשתנים.
בבנק ישראל מדגישים, כי התכנית להגדלת רמת יתרות המט"ח אינה משנה דבר באשר להתמקדות בנק ישראל ביעדי מדיניות הבנק – שמירה על יציבות המחירים, ובכפוף לכך תמיכה במטרות הכלכליות האחרות של הממשלה, בעיקר צמיחה ותעסוקה, ותמיכה ביציבות הפיננסית של המשק או באשר למדיניות השקעות יתרות המט"ח.